Kommer ikke frem

Bedrifter kan ha gode mobile løsninger der bedriftens ansatte svarer etter ett gitt mønster. Men hva når man er opptatt eller fraværende? Viderekobler man telefonen til oss vil innringer alltid bli besvart. Dette gjør at en potensiell kunde blir tatt imot på en profesjonell måte eller en eksisterende kunde får den behandlingen de fortjener. Hva er verdien av ett nysalg i din bedrift?

Stresser de ansatte

Mange har spesielle funksjoner i bedriften som har stor pågang. Disse kan oppleve det som belastende og stressende å skulle håndtere mange innringere og ha mange på vent.
Tar vi imot beskjed og innringer blir fortalt at de blir ringt opp igjen vil den ansatte oppleve bedre struktur og orden i sitt arbeid samtidig som innringer føler seg godt ivaretatt.

Blir avbrutt i oppgavene

Mange har ett arbeid hvor en telefonsamtale vil stoppe dem i den arbeidsprosessen de er i. Dette kan være juristen som jobber med en sak, frisøren som holder på med fargelegging, rørleggeren som har tatt vannet. Eksemplene er mange. Slike brudd betyr først og fremst at det arbeidet man holder på med får en konsekvens i kvalitet opp mot den kunden man holder på med.
Tidstyver som dette skaper også mistrivsel for den medarbeider det gjelder gjennom stress og opplevelsen av ikke å levere ett godt nok stykke arbeid.

Ferie, sykdom og annet fravær

Frustrasjonen kan ofte bli stor når fravær inntrer. Med en personlig svartjeneste i bakhånd vil pulsen falle til ro og de ansatte og virksomhetens interesser blir betryggende ivaretatt.

Vi du vite mer?  Trykk her

Google+